Polystyrén - ideálna tepelná izolácia

Vlastnosti extrudovaného polystyrénu

Extrudovaný polystyrénPrimárnou úlohou tepelných izolácií je ušetriť energie v dome či bytových jednotkách od pivnice po strechu. Zároveň musí spĺňať vysoké množstvo nárokov z hľadiska tlaku, vlhkosti (nasiakavosti) a iných. Ideálnym riešením sú tvrdené dosky z materiálu známeho pod názvom extrudovaný polystyrén alebo skratkou XPS.

Využitie extrudovaného polystyrénu v stavebníctve je vďaka jeho vlastnostiam univerzálne, napr. pri zvislej vonkajšej tepelnej izolácii konštrukčných prvkov v kontakte s pôdou (kde je veľmi odolný voči zemine a ostatným vplyvom v miestach styku dosky XPS s terénom), tepelnej izolácii pod základovou doskou, izolácii soklov, plochých striech, miestností s vlhkou prevádzkou, pri spodných stavbách, základoch, soklových častiach domov atď...

Extrudovaný polystyrén sa väčšinou používa vo forme tepelno – izolačných dosiek. Oproti iným druhom polystyrénových dosiek je mechanická odolnosť extrudovaného polystyrénu mnohonásobne vyššia. Dokáže zniesť zaťaženie v tlaku 300 kPa a vyššie a tak je celkom logické, že sa používa na izoláciu miest, kde dochádza k vysokému zaťaženiu v tlaku ako aj k mechanickému zaťaženiu. Tam extrudovaný polystyrén vykazuje vysokú odolnosť voči nárazom aj tlakom. Súhrnom teda môžeme povedať, že extrudovaný polystyrén okrem klasického zaťaženia odoláva tiež vode, plesniam, hlodavcom a podobne. Keďže nehnije, stáva sa z neho veľmi dobrá tepelná izolácia v miestach styku s terénom.

Extrudovaný polystyrén sa vyrába postupom, známym ako extrúzia – ide o proces, v ktorom sa vytláča tavenina kryštálového polystyrénu za súčasného sýtenia speňovadlom. Uvoľnením tlaku na konci vytláčacej trubice dochádza k naplneniu materiálu, z ktorého potom vznikajú spomínané izolačné dosky. Technologický postup pri výrobe extrudovaného polystyrénu má teda hlavný vplyv na jeho pomerne odlišné vlastnosti od iných druhov polystyrénu.

Extrudovaný polystyrén býva pre svoje použitie tiež vyrábaný s upravenou hranou, kedy je aplikovaný na okraji dosky tzv. zámok ( polodrážka ), na základe ktorého sú dosky vedľa seba lepšie spojené a znižujú sa týmto úniky v podobe tepelných strát . Ďalej býva extrudovaný polystyrén vyrábaný s mriežkovaným povrchom, ktorý uľahčuje nanášanie stierky na tento inak veľmi hladký povrch, býva teda opatrený týmto zdrsnením pre miesta ako je aplikácia pri zatepľovaní soklovej časti objektov a všade ta, kde je potrebné extrudovaný polystyrén opatriť stierkou, ktorá musí byť vždy flexibilná. Extrudovaný polystyrén má oproti bežnému polystyrénu EPS úplne uzavreté póry.

 

Výhody extrudovaného polystyrénu:

  • dokonalý súčiniteľ tepelného odporu
  • odolnost voči pôsobeniu vlhka, nasiakavosť je prakticky nulová
  • vynikajúce pevnostné parametre
  • veľmi jednoduchá montáž dosiek
  • odolnosť voči zemine
  • odolnosť voči teplotným výkyvom
  • odolnosť voči mechanickým poškodeniam
  • dosky vhodné pre opätovnú úplnú recykláciu
  • samozhášavý produkt.


Môžete si tiež prečítať článok Zatepľovacie materiály

 (i.n.)